Milliyetçilik Tipolojileri

Milliyetçilik Tipolojileri Hasan Acar Nobel Akademik Yayıncılık Millet ve milliyetçilik kavramları, siyaset bilimi ile toplumsal ilişkilerde, son birkaç yüzyıldır üzerinde derinlemesine tartışılan konulardan biri hâline gelmiştir. Bu kavramların neyi ifade ettiği ve ne zaman ortaya çıktığı üzerinde yürütülen tartışmalar, kavramlara olan ilginin artmasını sağlamıştır. Milliyetçilik, tarihsel ve sosyolojik olarak her Devamı…

50 Politika Klasiği

50 Politika Klasiği Tom Butler-Bowdon Pegasus Yayınları Zihinleri değiştiren fikirler dünyayı değiştiren kitaplar. 50 politika klasiği, dünyada gerçek değişikliklere neden olan Abraham Lincoln’den Nelson Mandela’ya, Aristoteles’ten George Orwell’e kadar başlıca liderlerin ve ünlü düşünürlerin kitaplarının, risalelerinin ve konuşmalarının özünü alıyor. Solu ve sağıyla, düşünürleri ve yapanlarıyla, 2.500 yılın üstünden geçen Devamı…

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası Kemal Çiftçi Siyasal Kitabevi Modern anlamda “Uluslararası İlişkiler”in “Westpha-lia-Sistemi”nin ortaya çıkardığı ulus-devlet kavrayışı ve kavramları ile izah edilmesi, özellikle “Realizm” bağlamında, olağan/tartışmasız bir “gerçeklik” haline dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, Soğuk Savaş sonrası dönemde ulus-devlet sistemine karşı küreselleşmenin meydan okumasına uygun olarak, “Westphalia-Sistemi”ne alternatif Devamı…

Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler

Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler Yalçın Çakmak İletişim Yayınevi “Bir ‘tür’ olarak biyografya, kendi geleceklerini kendi öz iradeleriyle belirleme hakkından mahrum bırakılan ve bu nedenle de kendi  zamanlarına ve mekânlarına hâkim olamayan azınlıkların, diasporalaştırılmış grupların ve genel olarak ‘yenilmiş’ aktörlerin tarihinde de önemli bir rol oynamaktadır. Profesör Heinz Gstrein’in  1974’te Devamı…

Siyasal İletişimde Kamu Diplomasisi

Siyasal İletişimde Kamu Diplomasisi Kolektif Akademisyen Kitabevi Bu çalışmadaki amaç, devletlerin veya siyasal erklerin, kendi ürettikleri politikaları, kendi kamuoyunda meşru hale getirmek ve bir başka devlet ve/veya siyasal erk ve kamuoyun­da da aynı meşrutiyeti sağlamak için siyasal iletişim ve kamu diplomasisi yöntemlerini nasıl kullandıkları açıklanması amaç­lanmak üzere kaleme alınmıştır. Yazarı Devamı…

İnönü ve Bayar’lı Yıllar 1938-1960 – Darbeli ve Çatışmalı Yıllar 1961-2000 (2 Kitap Takım)

İnönü ve Bayar’lı Yıllar 1938-1960 – Darbeli ve Çatışmalı Yıllar 1961-2000 (2 Kitap Takım) Ayşe Hür Profil Yayıncılık İnönü ve Bayarlı Yıllar 10 kasim 1938’de Mustafa kemal atatürk’ün vefatinin ardindan Kisa süreli bir kaos yaşanir.  Yeni cumhurbaşkani kim olacaktir? Sorun şaşirtici biçimde çabuk çözülür. Cumhurbaşkanliğinin ismet inönü’ye, Ordunun ise fevzi çakmak’a emanet Edildiği yeni bir dönem Devamı…

Özgürlük İçin Kürt Yazıları 1

Özgürlük İçin Kürt Yazıları 1 Vedat Türkali Ayrıntı Yayınları Ülkemizin içinde bulunduğu ağır koşullar, olan bitenler üzerinde titizlikle durup düşünmemizi zorunlu kılıyor. Ülkelerinde yaşayan halkların hakları konusunda tüm devletlerinsicilleri şu ya da bu biçimde lekeler taşır. İktidarıelinde tutanlarca devlet, baskı aracı niteliğiyle, bireylere karşı suç işlemeye yönelik bir kuruma kolayca Devamı…

Mısır’da Toplum ve Siyaset

Mısır’da Toplum ve Siyaset Gökhan Bozbaş Vadi Yayınları 25 Ocak 2011’de gerçekleşen Mısır halk devrimi sonrasından başlayarak 3 Temmuz 2013 askeri darbesine kadar süren süreç içerisinde Mısır toplumunun ve siyaset kurumunun yapısında yaşanan sancıları anlamlandırma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu iki buçuk yıl içerisinde Mısır toplumu iki referandum, Devamı…