Politika

Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük

Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük Oğuzhan Cengiz Bilgeoğuz Yayınları Türkler, hep saldırıya uğramışlardır. Bu da Türklerin gücünden korkulduğunu gösterir. Avrupalıların şuuraltında Türkleri Anadolu topraklarından sürülüp çıkarılması yatar. Bunun adı “Şark Meselesi”dir. Şu tez hep işlenmiştir: Avrupalılar Türkler derken Müslümanları kastediyor. Hayır, Müslümanları kastetmiyorlar, Türkleri kastediyorlar. Avrupalının Araplar üzerine sözlerine niçin rastlamıyoruz? Daha fazlasını oku…

Politika

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’nın İlk Yarım Yüzyılı: Reformlar ve Sonuçları

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’nın İlk Yarım Yüzyılı: Reformlar ve Sonuçları Çağdaş Cengiz İmaj Yayıncılık Bu kitapta, Avrupa Birliği’nin ilk ve en önemli ortak politikası olan Ortak Tarım Politikası’nda kaydedilen tarihsel reformlar ve bu reformların doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Çalışmada genel olarak 1960-2010 yıllarının kapsadığı yarım yüzyıllık sürecin alt dönemlerine ait Daha fazlasını oku…

Politika

Küreselleşmiş Değer Yasası

Küreselleşmiş Değer Yasası Samir Amin Yordam Kitap Çağımızın önde gelen Marksistlerinden Samir Amin, tarihçi, felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci kimliklerinin yanı sıra, bu eserinde ağırlıkla yetkin bir Marksist iktisatçı olarak çıkıyor karşımıza. Dünyanın bugün geldiği noktadaki sosyal adalet arayışının bilimsel temellerini, Marksist iktisadın cephaneliğinden devşiriyor. Marx için “kıyısı olmayan” ifadesini Daha fazlasını oku…

Politika

Kapitalizm Ölmeli!

Kapitalizm Ölmeli! Stephanie McMillan Yordam Kitap Özlü, renkli, çizgili ve iddialı bir anlatım: Kapitalizm Ölmeli! Hem de bir an önce ölmeli. Çevremiz, dünyamız, sağlığımız, eğitimimiz, çocuklarımız, hayatımız için… Ama kendi kendine ölmüyor, birdenbire yok olmuyor. Stephanie McMillan Kapitalizm Ölmeli!’de, onun nasıl ve ne zaman yok olabileceğini, daha doğrusu yok edilebileceğini, Daha fazlasını oku…

Politika

Siyasetin Usul ve Esasları

Siyasetin Usul ve Esasları Muhammed Zeki Kurt Sebe Yayınları İslam yönetim anlayışının temelinin Şura olduğunu ve bir takım kavramların bunu şekillendirdiğini görmekteyiz. Kur’an’ın bir kısım ayetleri siyaset bilim ve onun temel, siyaset ve devlet düzenini kavram ve kurum olarak belirleyen ve çerçevesini bize veren anahtar kavramlarına ilişkindir. Kur’an’ın yüzde biri Daha fazlasını oku…

Politika

Milliyetçi Türkiye

Milliyetçi Türkiye Hasan Acar Bilgin Kültür Sanat Yayınları “Gün olur, ülküsüz insanlara gıpta ile bakasınız gelir. Rahat yaşarlar. Tıpkı Şairin söylediği gibi; ‘Akl-i şuurları vardır, güzel severler. Bade içerler ve nihayet göçüp giderler.’ Ülkücülerin hayatı bambaşkadır. Sözcüklerinde rahatlık kelimesinin yeri yoktur. Daimi bir mücadele içinde ömür tüketirler. Hemen herkesle, her Daha fazlasını oku…

Politika

Gül ve Haç Kardeşliği

Gül ve Haç Kardeşliği Aytunç Altındal Destek Yayınları Aytunç Altındal, Gül ve Haç Kardeşliği’nde Avrupa Birliği’nin Türkiye’de hiç bilinmeyen “gnostik-masonik” yüzünü ve özünü anlatıyor. Bugünkü Avrupa Birliği’ni kuran fikirlerin hangi gizli örgütlerce ne zaman ve nasıl ortaya atıldıklarını, Avrupa Birliği’nde kullanılan sembollerin, örneğin 12 yıldızlı bayrağın gerçekte neyin sembolü olduğunu Daha fazlasını oku…

Politika

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri Aytunç Altındal Destek Yayınları İhraç malı olarak sadece “Dualar ve Emirler”i olan bir devletin, dünyanın en kalabalık topluluğunu yönetip dünyanın en zengin devletlerinden biri olabilmesi “Vatikan Mucizesi”nden başka hangi kelimelerle tanımlanabilir ki? 2000 yıldır ayakta kalan Hıristiyanlık ve onun en güçlü temsilcisi Vatikan’ın gücünün kaynağı nedir? Daha fazlasını oku…

Politika

Alternatif Paradigmalar

Alternatif Paradigmalar Ahmet Davutoğlu Küre Yayınları Medeniyetleri tarih sahnesine çıkaran ve birbirinden farklılaştıran en temel saik, insanoğlunun varoluşuna yeni bir anlam çerçevesi kazandıran bir düşünce, inanç ya da iddiayı ortaya koyabilmesidir. İnsanoğlunun varoluşuna yeni bir anlam çerçevesi çizen dünya görüşleri önce varlık, bilgi ve değer sistemlerini etkileyen zihniyet süreçlerini belirlerler, Daha fazlasını oku…