Biliyorum Çok Kalabalıksınız

Biliyorum Çok Kalabalıksınız Alain Badiou Sel Yayıncılık Alain Badiou, her yaştan gençleri “yoldan çıkarma daveti”ne bu kez odağına öteki ve siyaset kavramlarını alarak Gerçek Yaşam’da kaldığı yerden devam ediyor. “Öteki” üzerine düşünürken insanlığın tüm farklılıklarına rağmen müşterek özelliklere sahip olduğunun altını ısrarla çizerek; hem ırkçılık denen belanın müşterekliklerimizi aşındırma çabasına hem de yüzyılımızda Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Hegel’den Önce Hegel’den Sonra

Hegel’den Önce Hegel’den Sonra Tom Rockmore Say Yayınları Hegel, felsefe tarihinin hakikat hakkında sürdürülen uzun bir diyalog olduğunu düşünür. Bu nedenle, felsefenin geçmiş veya güncel tüm başat eğilimleri ve filozofları onun muhatabıdır; kendi felsefe sistemini bu tarihsel diyaloğu sürdürerek kurar. Oysa Hegel’in ve tüm Alman idealistlerinin üstadı Kant, eleştirel felsefesini Devamı…

önce , sizekitap tarafından

İdeolojinin Büyülü Çemberi

İdeolojinin Büyülü Çemberi Geoff Boucher Doruk Yayınları Ernesto Laclau ile Chantal Mouffe, Slavoj Zizek ve Judith Butler’ın postmarksist söylem teorileri, Solun projesini yeniden kurmak açısından önemli bir iddia taşıyorlar. Solun programı, politikası ve seçimleri, tarihsel komünizmin çöküşü ve küreselleşmenin yükselişinin ardından köklü bir şekilde sorgulanıyor. Anlaşılan toplumsal sahanın artan karmaşıklığı Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Marx’ın Sanat Felsefesi

Marx’ın Sanat Felsefesi Mihail Lifşits Fol Kitap Marx, Kasım 1837’de babasına yazdığı mektupta yasadığı günleri bir geçiş dönemi olarak tanımlar.  Bu mektupta, “Her değişim, bir ölçüde bir kuğu şarkısıdır; bir ölçüde de bir büyük yeni şiirin başlangıcıdır.” diye yazar. Bu eserde Marx, Hegelci felsefenin kuğu şarkısını, ‘bir büyük yeni şiirin Devamı…

önce , sizekitap tarafından

İtiraflarım (Rusça)

İtiraflarım (Rusça) Lev Nikolayeviç Tolstoy Karbon Kitaplar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

önce , sizekitap tarafından

Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler

Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler Hannah Arendt İletişim Yayınevi Kant Dersleri organik bir bütünlük arz eder. Ele alınan temaların hepsi birbiriyle yakından ilişkilidir: İnsan yaşamına anlam ve değer verenin tam olarak ne olduğu sorunu; yaşamın hoşlanma ve hoşlanmama duyguları bakımından değerlendirilmesi; temaşa insanlarının insani ilişkiler dünyasına beslediği husumet; metafizik hakikatlerden Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Günışığı Düşünceler

Günışığı Düşünceler Selçuk Oğuz Can Yayınları (Ali Adil Atalay) “İnancın güçlü bir duygu olmasının nedeni, bana kalırsa, insanın karşılığını bulmak istediği, kendisiyle özdeş tuttuğu ve buradan kendisini amaç kılmaya çalıştığı bir tür varlıksallıktır. Bu yüzden bize anlamlı gelen, kendimize yakın bulduğumuz her şeyi inanç kapsamı içine alıyoruz. Kendimizde inanılan, kendisine Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Psikoloji Yahud İlm-i Ruh

Psikoloji Yahud İlm-i Ruh Hoca Tahsin Çizgi Kitabevi Yayınları Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. “Psikoloji bilimi, ruh ve yetilerin fiillerinden, (bu fiillerin) sonuçlarının hallerinin hakikatlerinden bahseden değerli bir ilimdir. İnsan algılamalarını oluşturan bu yetilerin var olduğuna inanmamız ancak onların görünmeyen etkilerini hissettiğimiz vicdan aracılığıyladır. Devamı…

önce , sizekitap tarafından