The Republic

The Republic Platon (Eflatun) Karbon Kitaplar Is it always better to be just than unjust? That is the central question of Plato’s Republic, discussed here by Melvyn Bragg and guests. Writing in c380BC, Plato applied this question both to the individual and the city-state, considering earlier and current forms of Devamı…

Çağımızda Metafizik Sorunu

Çağımızda Metafizik Sorunu Sevgi İyi Türkiye Felsefe Kurumu İyi, Sevgi, Çağımızda Metafizik Sorunu, 2018 20. yüzyılda metafizik sorununa yönelik yaklaşımlarda önyargılı bir tutum göze çarpmaktadır. Yüzyılımızda metafiziğe ilişkin ortaya çıkan bu olgu karşısında araştırılması düşünülen soru şöyle dile getirilebilir: ‘Metafizik’ kavramını belirli bir yönde içeriklendirerek metafiziğe karşı çıkmak ya da tersine, Devamı…

Cennet

Cennet Cihan Aytan Sokak Kitapları Yayınları Yeni bir inanış felsefesinin doğuşunu müjdeleyen genç filozofumuz; vahiy yoluyla kaleme almış olduğunu belirttiği Cennet isimli ilk eserinde; Teolojik bütünlük isimli Yüce Yaratıcı’mız tarafından; neye inanmamız gerektiği; nasıl daha doğru bir hayat sürebileceğimiz; inançlarımız açısından hayatımızı nasıl daha da zenginleştirebileceğimiz gibi konuları yalın bir Devamı…

Platon Bir Gün Karikatür Çizer

Platon Bir Gün Karikatür Çizer Thomas Cathcart Aylak Kitap Onlar  “Platon Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer…” isimli efsanevi kitaplarıyla felsefenin anlaşılmaz olduğu varsayımını yerle bir ettiler, felsefi kavramların esprilerle nasıl aydınlatılabileceğini, mizahın da aslında büyüleyici bir felsefi içerik barındırdığını kanıtladılar. Matrak filozoflarımız bu sefer en iyi espriler gibi Devamı…

Sahip Olmadığımız Şeyin Keyfini Sürmek

Sahip Olmadığımız Şeyin Keyfini Sürmek Todd McGowan İmge Kitabevi Yayınları “Psikanaliz yeni pozitif politik programlar ortaya koymaz; bunun yerine, her istikrarlı kolektif bağ için tehdit oluşturan yıkıcı bir gücün, bir ‘olumsuzluğun’ ölüm dürtüsünün dış hatlarını tespit etmekle yetinir. Bu anlayış çerçevesinde, farklı psikanalistler devrimci, liberal veya muhafazakâr görüşleri savundular. Söylenebilecek Devamı…

Çağdaş Sosyal Teorisyenler 1

Çağdaş Sosyal Teorisyenler 1 Sezgin Kızılçelik Anı Yayıncılık Bu eserde, çağdaş sosyal teorinin kült isimlerinden olan Antonio Gramsci, Talcott Parsons, Charles Wright Mills, Louis Althusser, Michel Foucault, Erving Goffman ve Zygmunt Bauman, kapsamlı bir inceleme sonucunda Türkiye’de ilk kez bir araya geliyor. Bu kitapta, Gramsci, Parsons, Mills, Althusser, Foucault, Goffman Devamı…

Tartışmalar

Tartışmalar Doğan Özlem Notos Kitap “İnsan olmak anlam yaratmak, yaratılan anlamların yöneliminde yaşamak, yaşananları yorumlamaktır.” – Doğan Özlem Doğan Özlem çeşitli konuşma metinlerinden ve yazılarından oluşan Tartışmalar’da doğa bilimleri ile sosyal bilimler, Batı ile Doğu, evrenselcilik ile tekilcilik, pozitivizm ile tarihselcilik, devlet ile hukuk, dil ile şiir, anlam ile yorum Devamı…

Hikmet ve İllet

Hikmet ve İllet Fevzi Yiğit Önsöz Yayıncılık Bu çalışma, “Molla Sadrâ’nın Nedensellik Teorisi”ni metafizik açıdan ele almaktadır. “Nedensellik” kavramı metafiziğin en temel ve en önemli konularından biridir.  Çalışmada, Sadrâ’nın nedensellik ile ilgili görüşleri metafizik çerçevede tartışıldığı için fizik ve mantık ilmindeki nedenselliğe dair görüşleri kitabın çerçevesi dışında tutulmuştur.  Kitapta şu Devamı…

İlim Öğrenenlerin Adabı

İlim Öğrenenlerin Adabı Nasirüddin Tusi İbn-i Sina Yayınları Bu kitap, Hace Nasirüddin Tusî’nin Ahlak-ı Nasıri kitabından hemen sonra kaleme aldığı “ilim öğrenenlerin adabına” dair öğrencilere ve ilim peşinde koşan kişilere ders niteliğinde olan kitabın ilk defa yapılmış olan Türkçe tercümesidir. “İlmi isteyen kimse mutlaka gayret ve himmet içerisinde olmalıdır. Nasıl Devamı…