Marx’ın Sanat Felsefesi

Marx’ın Sanat Felsefesi Mihail Lifşits Fol Kitap Marx, Kasım 1837’de babasına yazdığı mektupta yasadığı günleri bir geçiş dönemi olarak tanımlar.  Bu mektupta, “Her değişim, bir ölçüde bir kuğu şarkısıdır; bir ölçüde de bir büyük yeni şiirin başlangıcıdır.” diye yazar. Bu eserde Marx, Hegelci felsefenin kuğu şarkısını, ‘bir büyük yeni şiirin Devamı…

İtiraflarım (Rusça)

İtiraflarım (Rusça) Lev Nikolayeviç Tolstoy Karbon Kitaplar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler

Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler Hannah Arendt İletişim Yayınevi Kant Dersleri organik bir bütünlük arz eder. Ele alınan temaların hepsi birbiriyle yakından ilişkilidir: İnsan yaşamına anlam ve değer verenin tam olarak ne olduğu sorunu; yaşamın hoşlanma ve hoşlanmama duyguları bakımından değerlendirilmesi; temaşa insanlarının insani ilişkiler dünyasına beslediği husumet; metafizik hakikatlerden Devamı…

Günışığı Düşünceler

Günışığı Düşünceler Selçuk Oğuz Can Yayınları (Ali Adil Atalay) “İnancın güçlü bir duygu olmasının nedeni, bana kalırsa, insanın karşılığını bulmak istediği, kendisiyle özdeş tuttuğu ve buradan kendisini amaç kılmaya çalıştığı bir tür varlıksallıktır. Bu yüzden bize anlamlı gelen, kendimize yakın bulduğumuz her şeyi inanç kapsamı içine alıyoruz. Kendimizde inanılan, kendisine Devamı…

Psikoloji Yahud İlm-i Ruh

Psikoloji Yahud İlm-i Ruh Hoca Tahsin Çizgi Kitabevi Yayınları Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. “Psikoloji bilimi, ruh ve yetilerin fiillerinden, (bu fiillerin) sonuçlarının hallerinin hakikatlerinden bahseden değerli bir ilimdir. İnsan algılamalarını oluşturan bu yetilerin var olduğuna inanmamız ancak onların görünmeyen etkilerini hissettiğimiz vicdan aracılığıyladır. Devamı…

Felsefe Bilimin Odağında Metafizik

Felsefe Bilimin Odağında Metafizik Ş. Teoman Duralı Şule Yayınları Hayatımızı dayadığımız, sırtımızı verdiğimiz temel inançlar felsefe-bilimde aranmaz, aranmamalıdır. Zirâ felsefe-bilim yaşatmaz; hayatî ihtiyâçları karşılamak üzre oluşturulmaz. Sâdece merakı tatmine, bilgi edinmeğe yöneliktir. Felsefenin metafiziğinde “bilgi”; bilginin nereden neşet ettiği, yapısı ve tabiatı araştırılıp elde edilirken bilimlerde varolanların keşfinden elde edilir. Devamı…

Pers Helenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde Paphlagonia Bölgesinde Kültler

Pers Helenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde Paphlagonia Bölgesinde Kültler Adem Işık Dorlion Yayınevi “Pers, Helenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde Paphlagonia Bölgesinde Kültler” adlı bu çalışma ile amacımız; Paphlagonia bölgesinin dinsel yaşamını ana hatlarıyla ortaya çıkarmak, bu bölgede tapınım gören tanrı/ tanrıçaları, bu tanrı/tanrıçaların niteliklerini ve bölgesel adlarını, tanrı/tanrıçalar arası ortak Devamı…

Felsefenin İhmal Edilmiş On Klasiği

Felsefenin İhmal Edilmiş On Klasiği Eric Schliesser Heretik Yayıncılık Felsefi bir çalışmayı klasik yapan nedir? Kolay bir soru değil. Felsefede klasik olmak için birden çok yolun olduğu ve birçok klasiğin birden fazla işleve sahip olduğu bilinir. Peki neden bazı felsefi çalışmalar her zaman hatırlanır ve sosyal ve beşeri bilimlerde dikkate alınırken diğer Devamı…