Finansal Yatırımlarda Model Oluşturma

Finansal Yatırımlarda Model Oluşturma Yasemin Coşkun Akademisyen Kitabevi Türkiye’de finans sektöründe hissedilen en büyük eksikliklerden biri finans alanında çalışan öğrenci ve akademisyenlerin biriken finansal veri ağının bilgisayarla entegrasyonunu sağlayamamasıdır. Bu kitapla birlikte uygulamaya dönük örneklerle bu alanda çalışanların finans verilerini bilgisayarla bütünleştirmeleri amaçlanmaktadır. Türkiye’de bu amaca dönük başka bir kaynağın Devamı…

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Fatmanur Kübra Aylan Eğitim Yayınevi – Ders Kitapları Günümüzde işletmeleri ve tüketicileri etkileyen en önemli faktörlerden biri de dünyanın doğal dengesidir. Bu sebeple 1960’lı yıllardan itibaren doğayı korumaya yönelik çevreye duyarlılık hareketleri önem kazanmıştır. Gelişen ve değişen dünyada çevre, rekabet avantajı sağlamak amacı ile hem işletmelerin Devamı…

İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri

İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri Bekir Sami Oğuztürk Ekin Basım Yayın Birinci Bölümİnovasyon: Kavramsal Ve Kuramsal Çerçeve İnovasyon İkinci BölümKalkınma: Kavramsal Ve Kuramsal Çerçeve Kalkınma Üçüncü BölümSeçilmiş Ülkelerin Ekonomik Süreci Dördüncü BölümSeçilmiş Ülkelerin İnovasyon Göstergeleri Bakımından İncelenmesi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Devamı…

Örgütlerde Mobbing (Bir Vaka Çalışması)

Örgütlerde Mobbing (Bir Vaka Çalışması) Ülkan Sevim Gece Akademi Küresel rekabetin artan baskısı ile birlikte ortaya çıkan uzun çalışma saatleri ve kadın iş gücünün çalışma hayatında yer alması ile birlikte başta iş ve aile yaşamı olmak üzere çalışanların dünyasına ait birçok faktör etki altında kalmaktadır. Bu gelişmeler iş yaşamında örgütlerin Devamı…

İçgirişimciler, Aktivistler ve Fikir Şampiyonları ile Girişimcilik

İçgirişimciler, Aktivistler ve Fikir Şampiyonları ile Girişimcilik Serhat Soyşekerci Kriter Yayınları Theodore Sturgeon, Mikrokozmik Tanrıda başkarakter sakinlerinin çok hızlı yaşayıp değiştikleri minyatür bir dünya yaratır. Fakat minik yaratıklar çevresel tehditlerle karşı karşıya kaldıkları için kendilerini yenilemek zorundadır. Gökyüzünden dünyalarına acımasızca inen metal bir piston durmadan yeni icat ve keşifler püskürür. Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Mali Kurallara Karşı Bağımsız Mali Kurumlar

Mali Kurallara Karşı Bağımsız Mali Kurumlar Tülin Altun Nobel Bilimsel Eserler Maliye politikalarının hem kısa vadede ekonomik sorunlara cevap verecek hem de uzun vadede mali disiplini sağlayacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte hükümetler, politik gerekçelerle, kısa vadeli maliye politikalarına odaklanırken, uzun vadede mali disiplinsizliğe neden olabilmektedirler. Bu kitap kapsamında mali Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Sağlık İşletmelerinde Finansman ve Muhasebe Uygulamaları

Sağlık İşletmelerinde Finansman ve Muhasebe Uygulamaları Ensar Ağırman Ekin Basım Yayın Birinci BölümSağlık Planlamasında Finans Kavramı Ve Finansman Kaynakları İkinci BölümSağlık İşletmelerinin Özellikleri Ve Kuruluş Çalışmaları Üçüncü BölümVaka Analizi: Er-Deva Hastanesi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

önce , sizekitap tarafından

Liderlik ve Kurumsal Yönetim

Liderlik ve Kurumsal Yönetim Cemil Örgev Gazi Kitabevi İçindekiler Bölüm 1Modern Yönetim Teorisi ve Tarihsel İncelemesi……………….1Bölüm 2Liderlik Teorileri ve Özellikler Yaklaşımı……..15Bölüm 3Otantik Liderlik ve Takipçi Örgütsel Vatandaşlık Davranışı:Lider Duygu Dışa Vurumunun Modere Edici Etkisi……….31Bölüm 4Özel Hastanelerdeki Sağlık Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Davranışlarının Kriz Yönetimi Üzerine Etkisi………..43Bölüm 5Lider Üye Etkileşimi ve Takipçi Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Mekansal Ekonometri

Mekansal Ekonometri Fatma Zeren Der Yayınları Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

önce , sizekitap tarafından