En yeni en iyi kitaplar burada!
Kitapları Beğendiniz mi?

Yeni kitaplardan haberdar olmak ve ücretsiz pdf kitap kazanmak için e-posta listemize şimdi abone olun!

Invalid email address
Spam yok. Haftada 1 e-posta. En iyi kitaplar. Ücretsiz pdf kitaplar. İstediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. 

Bu Kitabı Türkçe Arama Motoru ararım ile arayın!

Bu sayfamızda Padişah Sözleri, Padişahların Özlü
Sözleri yer almaktadır.

Yenileceğinden korkan, daima yenilir. Yıldırım
Bayezid

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zor olsa gerek. Osman
Gazi

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. II.
Mustafa

Biz topraklar değil gönüller feth etmeye geldik. Fatih Sultan
Mehmet

Yardım almaya alışan, komut almaya da alışır! Sultan IV.
Murad
http://www.sizekitap.com/unlu-sozleri/padisah-sozleri.html

Zaferin sırrı Hz. Peygamber’in izini takip etmektir. Fatih
Sultan Mehmet

Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz. II.
Mahmud

Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi
ne? Sultan IV. Murad

Dünya hiç kimseye payidar değildir. Kanuni Sultan
Süleyman

İmkanın sınırını görmek için imkansızı tecrübe etmek lazım.
www.sizekitap.com Fatih Sultan Mehmet

Devlet hakkaniyet üzerine inşa edilir. Kanuni Sultan
Süleyman

Bilmek güzel şeydir. Hele haddini bilmek ise daha güzeldir. II.
Abdülhamit

Kılıçla alınan vatan para ile satılamaz. II.
Abdülhamid

Bu dünya iki padişaha kafi gelecek kadar büyük değildir. Yavuz
Sultan Selim

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor! Sultan II.
Abdülhamid Han

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti
yatar. Yavuz Sultan Selim

Ey konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni
alırım. Fatih Sultan Mehmet

Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel
Türk Hakanıyım. V. Mehmet Reşat

Benim kudretimin ulaştığı bölgelere onların hayalleri
bile ulaşamaz. Fatih Sultan Mehmet

Kanımla yükselecekse Hz. Muhammed’in dini, alın kılıçla
doğrayın beni. Fatih Sultan Mehmet

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık
ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim

Tanrı, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam
gecikir fakat asla yaşlanmaz. Sultan IV. Murad

Padişah-ı evren olmak kuru bir kavga imiş, bir veliye
bende olmak hepsinden ala imiş. Yavuz Sultan Selim

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir.
Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. Fatih Sultan Mehmet

Şirler pençe-i kahrımdan olurken lerzan; beni bir
gözler-i ahuya zebun etti felek. Yavuz Sultan Selim.

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli
olsa da, gecikn edelet zulümdür. Orhan Gazi

Biz bunca meşakatte alkış uruna katlanmadık, halis
niyetimiz rızayı ilahidir. Yavuz Sultan Selim.

Bizi kızdırmasınlar, kızdırırlarsa Roma’ya kadar gidip Saint
Pierre Kilisesi’nin minbarın da atımıza yem yediririz. Yıldırım
Beyazıd

Hak arayan var ise, hakkını verin. Baş kaldıran var ise,
başını kati. Sultan II. Abdülhamit Han

Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Tanrı’a emanet eyledim. Tatar
Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! III.
Ahmed

İlginizi çekebilir:  Attila İlhan Sözleri

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini
kabuk zanneder. Sultan II. Abdülhamid Han

Din ile inançın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey
Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir derhal! Fatih
Sultan Mehmet

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm
isabetli olsa da, geciken hakkaniyet zulümdür. Orhan Gazi

Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.
İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye
hazırım.

Tanrı, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki,
intikam gecikir fakat asla yaşlanmaz! Sultan IV. Murad

Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın
ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun! Yıldırım I.
Bayezit

Halk içinde saygın bir nesne yok devlet şeklinde, olmaya
devlet cihanda bir nefes sıhhat şeklinde. Kanuni Sultan
Süleyman

Dünya devleti sonsuz değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz
değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük
kapısı kapalıdır. Fatih Sultan Mehmet

Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin
bir çeşidi de borçlandırmadır. Sultan II. Abdülhamid
Han

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına
geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip
ordunun başına geçiniz. Fatih Sultan Mehmet

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi,
sakalımın o telini derhal koparır ve yakardım. Fatih Sultan
Mehmet

Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin top yekün
ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer
tesadüfi, yenilgi kaderdir. Sultan II. Abdülhamid Han

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş
kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse. Sarı Selim II.
Selim

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere
benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı bölgelere, sizin
imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. Fatih Sultan Mehmet

Valide, biz Sultanoğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp
Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır,
sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz. III.
Mehmed

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez.
Fakat Tanrı esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa
düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar. Yavuz Sultan
Selim

Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu
sandın? Bir ihtimal o, düşman olur. Sadık ol, bir ihtimal o alemde komutan
olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur. Yavuz
Sultan Selim

Komut Tanrı’ındır. Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız
olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada
kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız!
II. Sultan

İlginizi çekebilir:  Nina Simone Sözleri

Bana ağırlık ve gömü lazım değil. Yerinde kuru ekmek
yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet
arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama
ermeyince seferden dönmem. Normal olarak kendim giderim! II.
Mustafa

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana
değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları sadece aldığı
fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla
verilir! Sultan II. Abdülhamid Han

Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın,
harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan
kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini
gösterdin. Ağalara otomobil gönderdin, yeniçeriler ayaklandı
dedin. Ben de ceberrüt aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!
II.Ahmed

Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbâl (ilgi) ve
yumuşaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden
uzaklaşma. Bizim mesleğimiz ALLAH yolu ve maksadımız ALLAH’ın
dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı
değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima her insana ihsanda bulun.
Memleket işlerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya
emânet ediyorum!’ Sözlerini tamamladıktan sonrasında yeniden yanına
çağırmış ve vasiyetine hususî olarak şunu da eklemişti:
’İslâmbol’u (istanbul’u) aç gülzâr (gül bahçesi) et! Osman Gazi

Beni evhamlı sanıyorlardı, hayır! Ben bir tek gafil
değildim, o denli. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini
bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
Sultan II. Abdülhamid Han

Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden,
büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar
askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci
Selim’le (II. Selim) aden mekan pederimiz Sultan Murad (III.
Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi
paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız
bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında
sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini
bildirmeye gitmek gerekir. III. Mehmet

Oğul! Aden mekan babam Osman Gazi Han bir avuç
toprağı beylik yaptı. Biz Tanrı’ın izniyle beyliği sultanlığa
çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta
üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Tanrıü
tealanın adı şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki
kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir. Orhan Gazi

Listeme Ekle()

No account yet? Register