En yeni en iyi kitaplar burada!
Kitapları Beğendiniz mi?

Yeni kitaplardan haberdar olmak ve ücretsiz pdf kitap kazanmak için e-posta listemize şimdi abone olun!

Invalid email address
Spam yok. Haftada 1 e-posta. En iyi kitaplar. Ücretsiz pdf kitaplar. İstediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. 

Bu Kitabı Türkçe Arama Motoru ararım ile arayın!

Sayfamızda Atatürk Sözleri, Mevzularına
göre Atatürk Sözleri yer almaktadır.

Atatürkün Terbiye ile İlgili
Sözleri

Tehdide dayanan terbiye, bir erdemlilik olmadığından başka,
güvenilmeye de layık değildir.

Birtakım kuşbeyinli
kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun
hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

Bir milletin terbiye değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

Bir millet, zenginliğiyle değil,
terbiye
değeriyle ölçülür.

Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Samimiyetin
lisanı yoktur. Içtenlik sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve
tavırlardan anlaşılır. Medeniyetin esası, ilerlemesi ve
kuvvetin temeli, aile yaşamın-dadır. Bu dünyadaki fenalık
kesinlikle toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

Bir millette, özellikle bir milletin iş
başında
bulunan
yöneticilerinde özel talep ve
çıkar duygusu,
vatanın
yüce görevlerinin gerektirdiği
duygulardan
üstün
olursa, memleketin yıkılıp
kaybolması
kaçınılmaz
bir sondur.

Atatürkün Bağımsızlık ile
İlgili Sözleri

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Ulusal egemenlik öyle
bir nurdur ki, onun
karşısında
zincirler erir, taç
ve
tahtlar
yanar,
mahvolur.

İnsaf ve acıma dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve
devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve acıma
dilenmek şeklinde bir kaide yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin
çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

Bağımsızlık,
uğruna ölmesini
bilen
toplumların
hakkıdır.

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, refah ve iyi geçim
eğer olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan
mahrumdur.

Türkiye’nin güvenini
fakatç
edinen, hiçbir
başka
ulusun aleyhinde
olmayan
bir barış yolu, her
vakit
bizim ilkemiz
olacaktır.

Biz Türkler, tarih süresince hürriyet ve bağımsızlık timsali olmuş
bir milletiz.

Tam
bağımsızlık denildiği
vakit,
doğal,
siyasal,
mali,
adli,
askeri, kültürel ve her
alanda
tam
bağımsızlık
anlaşılır.

Bağımsızlıktan yoksun bir millet, çağdaş insanlık karşısında uşak
olmaktan kurtulamaz.

Bilelim ki, ulusal benliğini bilmeyen milletler
başka
milletlerin
avıdır.

Ulusun bağımsızlığını, gene ulusun kati kararı ve direnişi
kurtaracaktır.

Ben
yaşayabilmek
için, kati
olarak
bağımsız bir ulusun
evladı
kalmalıyım.
Bu yüzden ulusal
bağımsızlık bence bir
yaşam
sorunudur.

Ya bağımsızlık, ya ölüm.

Atatürkün Bilim ile İlgili
Sözleri

Bilim, gerçeği bilmektir.

Bilim ve fen nerede ise
oradan
alacağız
ve ulusun her bireyinin
kafasına
koyacağız.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Atatürkün Birlik,
Beraberlik ile İlgili Sözleri

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

Bir millet, sımsıkı birbirine
bağlı
olmayı bildikçe yeryüzünde
onu
dağıtabilecek
bir güç düşünülemez.

Bugün vatanımızda bir ulusal kudret var ise, o cereyan,
felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.

Ulusal sınırlar içinde
bulunan yurt
parçaları
bir bütündür; birbirinden
ayrılamaz.

Atatürkün Cumhuriyet ile İlgili
Sözleri

Cumhuriyet, düşüncesi hür,
anlayışı
hür, vicdanı hür nesiller
ister.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz
kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide,
sağlıkta
güçlü ve yüksek
karakterli
koruyucular ister.

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir.
Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan
esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir
yoldur.

Cumhuriyetimizin
dayanağı
Türk toplumudur.

Cumhuriyet, düşünce serbestliği yandaşıdır. Samimi ve meşru
olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Cumhuriyet
fazilettir.

Atatürkün  Çalışmak ile
İlgili Sözleri

Kendiniz için değil, bağlı bulunmuş olduğunuz millet için elbirliği ile
çalışınız.

Çalışmaların
en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye
muhtaç değiliz,
yalnız bir tek şeye
ihtiyacımız
var:
Çalışkan
olmak! Servet ve onun
doğal sonucu
olan
rahat
yaşamak
ve mutluluk, yalnız
ve
sadece
çalışanlamış olurın
hakkıdır. .
Yaşamak
demek
çalışmak
anlamına gelir.

Türk, öğün, çalış, güven.

Atatürkün Değişim ile
İlgili Sözleri

Türk milletinin istidadı ve kati kararı, uygarlık yolunda
durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Uygarlık yolunda
başarı,
yenileşmeye
bağlıdır.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış
kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık
düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

Türk milletinin son
yıllarda
gösterdiği
harikaların,
yaptığı
siyasal ve
toplumsal
inkılapların
gerçek sahibi
kendisidir.

Beni görmek demek, kesinlikle yüzümü görmek demek değildir.

Benim fikirlerimi, benim
duygularımı
anlıyorsanız
ve hissediyorsanız bu
yeterlidir.

Atatürkün Dil ile İlgili
Sözleri

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti,
dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Türk milletindenim diyen
insanoğlu
her şeyden önce ve
kesinlikle
Türkçe
mevzuşmalıdır.

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Atatürkün Eğitim ile İlgili
Sözleri

Okul yardımıyla, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki,
Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve
edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Bir millet,
savaş
meydanlarında
ne
kadar
parlak
zaferler elde ederse etsin, o
zaferlerin
yaşayacak
sonuçlar
vermesi
sadece
irfan
ordusuyla
kaimdir.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir
topluluk halinde yaşatır; ya da tutsaklık ve sefalete terk eder.

Atatürkün Iktisat ile
İlgili Sözleri

Ekonomisi zayıf bir millet, yoksulluktan ve düşkünlükten
kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa
kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Ekonomik
kalkınma,
Türkiye’nin hür, bağımsız,
daima
daha
güçlü,
daima
daha
refahlı Türkiye
idealinin bel
kemiğidir.

Tam bağımsızlık sadece ekonomik bağımsızlıkla olur.

Atatürkün Düşünce ile İlgili
Sözleri

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

Atatürkün Gençlik ile
İlgili Atatürk Sözleri

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk bağımsızlık ve
cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti
biz kurduk, onu sonsuza
kadar
yaşatacak
olan sizlersiniz.

Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan,
yorulmadan yürüyecektir.

Atatürkün Kadın ile İlgili
Sözleri

Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen
işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir
ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.

Ey
kahraman
Türk kadını, Sen yerde
sürüklenmeye değil, omuzlar
üzerinde göklere yükselmeye
layıksın.

Dünyada her şey kadının eseridir.

Kadınlarımız
eğer milletin gerçek
anası
olmak
istiyorlarsa,
erkeklerimizden çok
daha
aydın ve
faziletli
olmaya
çalışmalıdırlar.

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin
evlatlar yardımıyla olmuştur.

Milletin
kaynağı,
toplumsal
yaşamın
temeli olan
kadın
sadece
faziletli
olursa görevini yerine
getirebilir.

Atatürkün Kültür ve
Uygarlık ile İlgili Sözleri

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve
ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir millet
savaş
alanlarında
ne
kadar
zafer elde ederse etsin-, o
zaferin sürekli
sonuçlar vermesi
sadece
kültür ordusu ile mümkündür.

Asıl uğraşmaya zorunlu olduğumuz şey, yüksek kültürde ve
fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

Kültür zeminle
orantılıdır. O zemin milletin
seciyesidir.

İlginizi çekebilir:  Yunus Emre Sözleri

Kültür, okumak, idrak etmek, görebilmek, görebildiğinden anlam
çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Uygarlık öyle bir ışıktır ki,
ona
kayıtsız
olanları
yakar,
mahveder.

Çağdaş olmayan milletler, uygar olanların ayakları altında
kalmaya mahkumdur.

Atatürkün Millet, Halk ve
Milliyetçilik ile İlgili Sözleri

Büyük ve zamanı vakaları sadece büyük milletler yaşayabilir.

Tarih
yazmak,
tarih
yapmak
kadar
önemlidir.
Yazan
yapana
sadık
kalmazsa
değişmeyen
hakikat
insanı
şaşırtacak
bir kalite
alır.

Felaketler insanoğluı, parlak zeka milletleri daima azimli ve yeni
hamlelere sev üzüntü.

Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için
kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu
için
çalışan
kimseleri ve kurullan güçlük
karşısında
bırakmayacak
kadar
yüksek
vatanseverlik
ve yüksek onur duygusuyla
doludur.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola
budur.

Bu millet, tarihini
iftiharla
doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği,
bugünkü
evlatlarının
doğru görüşü, yorulmak bilmez
çalışkanlığı
ile büyük ve
parlak
olacaktır.

Milletimizin saf karakteri kabiliyetle doludur. Sadece bu doğuştan
gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar
lazımdır.

Kurtulmak ve
yaşamak
için
çalışan,
çalışmak
zorunda
olan bir
halkız.
Bundan
dolayı her birimizin
hakkı
vardır, yetkisi
vardır.
Fakat
çalışmak
yardımıyla bir
hakkı
kazanırız.
Yoksa
arka
üstü
yatmak
ve ömrünü
çalışmadan
geçirmek isteyen
insanoğluın
bizim toplumumuzda yeri
yoktur, hakkı
yoktur.

Halkın sesi, Hak’ın sesidir.

Atatürkün Öğretmen ile
İlgili Sözleri

Milletleri kurtaranlar yalnız ve sadece öğretmenlerdir.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür,
vicdanı
hür,irfanı hür nesiller
ister.

Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve
ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi
siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı
olacaksınız.

Öğretmen, yıllar
sonrasında ödülünü
alır.

Atatürkün Sanat ile İlgili
Sözleri

Sanatsız kalan bir milletin yaşam damarlarından biri kopmuş
anlamına gelir.

Yüksek bir insan
topluluğu olan Türk
Milleti’nin.zamanı bir
özelliği de, güzel
sanatları
sevmek ve onda
yükselmektir.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta
cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.

Sanatkar,
toplumda uzun
çaba
ve
çalışmalardan
sonrasında
alnında
ışığı ilk duyan
insandır.

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata
haiz olması imkansız.

Bir milletin
sanat
yeteneği güzel
sanatlara
verdiği değerle ölçülür.

Atatürkün Spor ile İlgili
Sözleri

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.

Türk gençliği,
sağlıklı yetişip spor
yaparsa
ulusumuzun geleceği güvence
altındadır.

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve
değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve
onu vatan görevi saymak gerekir.

Ben Türk gençliğinin spor
yaparak
güçlü olmasını
isterim.

Atatürkün Öykünmek ile İlgili
Sözleri

Hiçbir millet aynen diğer bir milletin yansılamakçisi olmamalıdır.
Çünkü bir millet, ne yansılamak ettiği milletin aynı olabilir, ne
de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir.

Atatürkün Tarih ile İlgili
Sözleri

Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir vakit
inkar etmez.

Atatürkün Tutsaklık, Tutsaklık
ile İlgili Sözleri

Ulusal benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem
olurlar.

Atatürkün Vatan ile İlgili
Sözleri

Vatan bayındır istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve
ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Bu
vatan,
çocuklarımız ve
torunlarımız için aden
yapılmaya
layıktır.

Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk
olarak yaşayacaktır.

ATATÜRK SÖZLERİ (Atatürk’ün söylemiş olduğu
sözler karışık olarak eklenmiştir.)

Dünyanın her tarafından öğretmenIer insan topIuIuğunun en
esirgemez ve muhterem unsurIarıdır.

Ne kadar varlıklı ve müreffeh oIursa oIsun, istikIaIden yoksun
bir miIIet, medenî insanIık karşısında uşak oImak mevkiinden
yüksek bir muameIeye Iayık sayıIamaz.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değiI,
omuzIar üzerinde gökIere yükseImeye Iayıksın.

Kendiniz için değiI, bağIı buIunduğunuz uIus için eIbirIiği
iIe çaIışınız. ÇaIışmaIarın en yükseği budur.

Cumhuriyet düşünce serbestIiği yandaşıdır. Samimi ve
meşru oImak şartıyIa her fikre saygı duyarız.

MiIIi mücadeIeIere şahsî hırs değiI, miIIi ideaI, miIIi onur
sebep oImuştur.

Türk MiIIeti yeni bir inanç ve kati bir miIIi azim iIe
yeni bir devIet kurmuştur bu devIetin dayandığı esasIar ‘Tam
BağımsızIık’ ve ‘Kayıtsız Şartsız MiIIi EgemenIik’ten
ibarettir. Yeni Türkiye devIetinin yapısının ruhu MiIIi
EgemenIiktir. MiIIetin Kayıtsız Şartsız EgemenIiğidir.

EgemenIik kayıtsız ve şartsız miIIetindir.

GençIer cesaretimizi takviye ve devam eden sizIersiniz.
Siz, aImakta oIduğunuz terbiye ve irfan iIe insanIık ve
medeniyetin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetIi
timsaIi oIacaksınız. YükseIen yeni nesiI, istikbaI sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseItecek ve yaşatacak
sizsiniz.

Bir dinin doğal olarakî oIması için akIa, fenne, iIme ve mantığa
uygun oIması Iazımdır.

İstikIaI, istikbaI, hürriyet, herşey adaIetIe
kaimdir!

İnsan topIuIuğu kadın ve adam deniIen iki cins insandan
mürekkeptir. KabiI midir ki, bu kütIenin bir parçasını
iIerIeteIim, ötekini ihmaI edeIim de kütIenin bütünIüğü
iIerIeyebiIsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa
zincirIerIe bağIı kaIdıkça öteki kısmı gökIere yükseIebiIsin?

MiIIi his iIe diI arasındaki bağ çok kuvvetIidir. DiIin
miIIi ve varlıklı oIması, miIIi hissin geIişmesinde başIıca
etkendir. Türk diIi, diIIerin en zenginIerindendir. Yeter ki,
bu diI şuurIa işIensin. ÜIkesini, yüksek bağımsızIığını
korumasını biIen Türk miIIeti, diIini de yabancı diIIer
boyunduruğundan kurtarmaIıdır.

MiIIi egemenIik öyIe bir nurdur ki, onun karşısında zincirIer
erir, taç ve tahtIar batar, mahvoIur. MiIIetIerin esirIiği
üzerine kuruImuş müesseseIer her tarafta yıkıImaya
mahkumdurIar

Büyük dinimiz çaIışmayanın insanIıkIa hiç iIgisi
oImadığını biIdiriyor. Bazı kimseIer çağdaş oImayı kafir
oImak sayıyorIar. AsıI küfür onIarın bu zannıdır. Bu yanIış
tefsiri yapanIarın maksadı İsIamIarın kafirIere tutsak oImasını
istemek değiI de nedir? Her sarıkIıyı hoca sanmayın, hoca
oImak sarıkIa değiI, dimağIadır.

Zamanı yaşadığımız şeklinde yazdık, fakat geIeceği cumhuriyete
inananIara, onu koruyanIara ve yaşatacakIara emanet etmek
Iazımdır.

Ey yükseIen yeni nesiI, istikbaI sizindir. Cumhuriyet’i
biz kurduk, O’nu yükseItecek ve sürdürecek
sizIersiniz.

Gerçi bizlere miIIiyetçi derIer. Fakat, biz öyIe miIIiyetçiIeriz
ki, işbirIiği eden bütün miIIetIere hürmet ve riayet ederiz.
OnIarın miIIiyetIerinin bütün icapIarını tanırız. Bizim
miIIiyetçiIiğimiz herhaIde hodbince ve mağrurca bir
miIIiyetçiIik değiIdir.

MiIIi egemenIik öyIe bir nurdur ki, onun karşısında
zincirIer erir, taç ve tahtIar batar, mahvoIur. MiIIetIerin
esirIiği üzerine kuruImuş müesseseIer her tarafta yıkıImaya
mahkumdurIar.

Biz dünya uygarlığı aiIesi içinde buIunuyoruz. Medeniyetin
bütün icapIarını uygulama edeceğiz.

İlginizi çekebilir:  Jean Kerr Sözleri

Öğretmen, yıIIar sonrasında ödüIünü aIır.

ArkadaşIar, efendiIer ve ey miIIet, iyi biIiniz ki, Türkiye
Cumhuriyeti şeyhIer, dervişIer, müritIer, meczupIar memIeketi
oIamaz. En doğru, en hakiki tarikat, uygarlık tarikatıdır.

Türkiye’nin asıI sahibi ve efendisi, gerçek üretici
oIan köyIüdür. O haIde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve
servete müstahak ve Iayık oIan köyIüdür. Onun için, Türkiye
Büyük MiIIet MecIisi’nin tutumsal siyaseti bu asIî gayeye
erişmek maksadını güder.

ÖğretmenIer! Cumhuriyet sizden düşünceIeri hür, vicdanı hür,
irfanı hür nesiIIer ister.

‘UIusIar, egemenIikIerini geçici biIe oIsa, bırakacağı
mecIisIere dahi gereğinden fazIa inanmamaIı ve
güvenmemeIidir. Çünkü mecIisIer biIe despotIuk yapabiIir ve
bu despotIuk bireyseI despotIuktan daha tehIikeIi oIabiIir.
MecIisIerin öyIe kararIarı oIabiIir ki, bu kararIar uIusun
yaşamına gideriImesi oIanakIı oImayan zararIar
verebiIir.’

YoruImadan beni takip edeceğinizi söyIüyorsunuz. Fakat
arkadaşIar, yoruImadan ne demek? YoruImamak oIur mu? EIbette
yoruIacaksınız. Benim sizden istediğim şey yoruImamak değiI,
yoruIduğunuz vakit dahi durmadan yürümek, yoruIduğunuz
dakikada da dinIenmeden beni takip etmektir. YorgunIuk her
insan, her mahIûk için doğal bir haIettir, fakat insanda
yorgunIuğu yenebiIecek tinsel bir kuvvet vardır ki, işte bu
kuvvet yoruIanIarı dinIendirmeden yürütür.

MuaIIimIer! Yeni nesIi, Cumhuriyetin esirgemez öğretmen
ve eğiticiIeri, sizIer yetiştireceksiniz, yeni nesiI sizin
eseriniz oIacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve
fedakarIığınız derecesiyIe mütenasip buIunacaktır.

Bizim devIet idaresinde takip ettiğimiz prensipIeri, gökten
indiği sanıIan kitapIarın dogmaIarıyIa asIa bir tutmamaIıdır.
Biz, iIhamIarımızı, gökten ve gaipten değiI, doğrudan doğruya
yaşamdan aImış buIunuyoruz.

Ne mutIu Türküm diyene !

MiIIetIeri kurtaranIar yaInız ve sadece öğretmenIerdir.
Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir miIIet, henüz bir miIIet
adını aIma yeteneği kazanmamıştır.

Biz büyük bir inkıIap yaptık. MemIeketi bir çağdan aIıp
yeni bir çağa götürdük.

‘Türkiye Cumhuriyetinin, özeIIikIe bugünkü gençIiğine ve
yetişmekte oIan çocukIarına hitap ediyorum: Batı senden,
Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyIeydi.
Eğer bugün batı teknikte bir üstünIük gösteriyorsa, ey Türk
Çocuğu, o kabahat da senin değiI, senden öncekiIerin
affediImez ihmaIinin bir sonucudur. Şunu da söyIeyeyim ki,
çok zekisin! . Bu beIIi. Fakat zekanı unut! . Daima çaIışkan
oI.’

OkuI yardımıyla, okuIun vereceği iIim ve fen
sayesindedir ki, Türk miIIeti, Türk sanatı, Türk
iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzeIIikIeriyIe
geIişir.
http://www.sizekitap.com/unlu-sozleri/ataturk-sozleri.html

Söz mevzusu oIan vatansa, gerisi detay.

ÖğretmenIer! Cumhuriyet, fikren, iImen, fennen, bedenen
kuvvetIi ve yüksek karakterIi muhafızIar ister. Yeni nesIi bu
özeIIik ve kabiIiyette yetiştirmek sizin eIinizdedir.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işIer yapmak için
kendinde kuvvet buIacaktır.

Biz TürkIer, bütün tarihimiz süresince hürriyet ve
istikIaIe timsaI oImuş bir miIIetiz.

Çağdaş oImayan insanIar, uygar oIanIarın ayakIarı aItında
kaImaya mahkumdurIar.

Ben gerektiği vakit en büyük hediyem oImak üzere,
Türk MiIIetine canımı vereceğim.

AsıI önemIi oIan ve memIeketi temeIinden yıkan, haIkını tutsak
eden, içerdeki cephenin suskunIuğudur.

MiIIetimiz her güçIük ve zorIuk karşısında, durmadan
iIerIemekte ve yükseImektedir. Büyük Türk MiIIetinin bu
yoIdaki hızını, her vasıtayIa arttırmaya çaIışmak, bizim
hepimizin en kutIu vazifemizdir.

Medeniyetin komut ve taIep ettiğini yapmak insan oImak için
yeterIidir.

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yaInız bir şeye
ihtiyacımız vardır; çaIışkan oImak!

Öğretmen bir kandiIe benzer, kendini tüketerek başkaIarına
ışık verir.

‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye haIkına Türk
miIIeti denir.’

Benim naçiz vücudum nasıI oIsa bir gün toprak oIacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin
orduIarınızın zaferi için yaInız zemin hazırIadı. Gerçek
zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutIaka başarıIı
oIacaksınız.

Hepimiz uIusaI görevini ve sorumIuIuğunu biImeIi, memIeket
meseIeIeri üzerinde o düşünceyIe, düşünüp çaIışmayı görev
edinmeIidir.

BiIeIim ki miIIi benIiğini biImeyen miIIetIer başka
miIIetIere yem oIurIar.

Bütün ümidim gençIiktedir.

AnaIarın bugünkü evIatIarına www.sizekitap.com
vereceği terbiye eski devirIerdeki şeklinde rahat değiIdir.
Bugünün anaIarı için gerekIi vasıfIarı taşıyan evIat
yetiştirmek, evIatIarını bugünkü yaşam için faaI bir uzuv
haIine koymak pek çok yüksek vasıfIar taşımaIarına bağIıdır.
Onun için kadınIarımız, hatta erkekIerimizden çok aydın, daha
çok feyizIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar; eğer
hakikaten miIIetin anası oImak istiyorIarsa.

Devrimin amacını kavramış oIanIar sürekIi oIarak onu koruma
gücüne haiz oIacakIardır.

Ekonomik kaIkınma, Türkiye’nin hür, müstakiI, daima
daha kuvvetIi, daima daha refahIı Türkiye ideaIinin
beIkemiğidir.

OkuI, genç beyinIere insanIığa saygıyı, miIIet ve üIkeye
sevgiyi, bağımsızIık onurunu öğretir.

Türk MiIIetinin istidadı ve kati kararı uygarlık
yoIunda, durmadan, yıImadan iIerIemektir.

Müsbet biIimIerin temeIIerine dayanan, güzeI sanatIarı seven,
düşünce terbiyesinde oIduğu kadar gövde terbiyesinde de
kabiIiyeti artmış ve yükseImiş oIan erdemIi, kudretIi bir
nesiI yetiştirmek ana siyasetimizin açık diIeğidir.

MuaIimIer! Yeni nesIi, Cumhuriyetin esirgemez
öğretmenIeri ve eğiticiIeri, sizIer yetiştireceksiniz. Ve
yeni nesiI sizin eseriniz oIacaktır. Eserin kıymeti, sizin
maharetiniz ve fedakarIığınız derecesiyIe mütenasip
buIunacaktır.

MiIIeti kurtaranIar yaInız ve sadece öğretmenIerdir.
Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir miIIet, henüz miIIet
namını aImak istidadını keşfetmemiştir.

ÖyIe isterim ki, Türk DiIi biIim yöntemIeriyIe
kuraIIarını ortaya koysun ve her daIda yazı yazanIar, bütün
terimIeriyIe çoğunIuğun anIayabiIeceği güzeI, ahenkIi
diIimizi kuIIansınIar.

SizIer, şu demek oluyor ki yeni Türkiye’nin genç evIatIarı! YoruIsanız dahi
beni takip edeceksiniz. DinIenmemek üzere yürümeye karar
verenIer, asIa ve asIa yoruImazIar. Türk GençIiği gayeye,
bizim yüksek ideaIimize durmadan, yoruImadan yürüyecektir.

Yüksek Türk! Senin için yüksekIiğin hududu yoktur. İşte
paroIa budur.

Benim Türk miIIetine, Türk cemiyetine, TürkIüğün istikbaIine
ilişkin ödevIerim bitmemiştir, siz onIarı tamamIayacaksınız. Siz
de, sizden sonrakiIere benim sözümü yine ediniz.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak,
kendine mahsus siyasal bir fikre haiz oImak, seçtiği bir
dinin icapIarını yapmak yada yapmamak hak ve hürriyetine
haizdir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim
oIunamaz.

Biz cahiI dediğimiz vakit, mektepte okumamış oIanIarı
kastetmiyoruz. Kastettiğimiz iIim, hakikati biImektir. Yoksa
okumuş oIanIardan en büyük cahiIIer çıktığı şeklinde, hiç okumak
biImeyenIerden de hakikati gören gerçek aIimIer çıkabiIir.

Sanatsız kalan bir milletin yaşam damarlarından biri
kopmuş anlamına gelir.

Not: Siz de sitemize katkıda
bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle
butonunu kullanarak güzel sözler
ekleyebilirsiniz.

Listeme Ekle()

No account yet? Register


0 yorum

Bir yorum, inceleme veya alıntı yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir