Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi

Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi Yusuf Akçura İşaret Yayınları Üç Tarz-ı Siyaset’in yazarı olan Yusuf Akçura, 1913’te, Suriye ve Filistin’de bir seyahat yaparak Beyrut, Yafa, Telaviv ve Kudüs şehirlerini dolaşır. Ve izlenimlerini, mektuplar halinde, Orenburg’da yayımlanmakta olan Vakit gazetesinde neşreder. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara […]

önce , sizekitap tarafından

Üç Tarz-ı Siyaset

Üç Tarz-ı Siyaset Yusuf Akçura Akçağ Yayınları Türkçülüğün kurucularından kabul edilen Yusuf Akçura’nın yazıları arasında yer alan ve Türk milliyetçiliğine ait literatür içinde klasikleşen “Üç Tarz-ı Siyaset” başlıklı makalesinin yankıları günümüzde de devam etmektedir. Üç Tarz-ı Siyaset’i bu kadar önemli kılan ve tartışma yaratan husus, yazının Osmanlılık, Türkçülük ve İslamcılık […]

önce , sizekitap tarafından

Zamanımız Avrupa Siyasi Tarihi

Zamanımız Avrupa Siyasi Tarihi Yusuf Akçura Ötüken Neşriyat Ankara Hukuk Mektebi profesörü Yusuf Akçura, ufuk açıcı Tarih-i Siyasî derslerinin 1929-1930-1931 yıllarında okuttuğu 4., 5. ve 6. tedris senelerine ait ders notlarında, Avrupa tarihinin temel meselelerini, millî tarih yazıcılığının ve bilimsel – metodlu bir düşüncenin perspektifinden ele almayı sürdürmüştür. Bu ciltte, […]

önce , sizekitap tarafından

Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold’a Göre Cengiz Han

Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold’a Göre Cengiz Han Yusuf Akçura Ötüken Neşriyat Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. “Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold’a Göre Cengiz Han” başlığını taşıyan ilk konferans, Türk Derneği’nde verilmiş ve Türk Yurdu dergisinin ilk sayısından başlayarak 11 sayı boyunca tefrika […]

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri Yusuf Akçura Ötüken Neşriyat İlk baskısı 1940 yılında yapılan Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri, Türk Tarihinin Anahatları serisi içinde kuruluş, imparatorluk, inhitat ve inkıraz başlıkları altında dört fasıl halinde ele alınması planlanan Osmanlı tarihinin Yusuf Akçura’ya ısmarlanan kısmıdır. Eser, Akçura tarafından neşredilmek üzere hazırlanmaya başlamış; fakat kendisinin […]

Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi

Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi Yusuf Akçura Karbon Kitaplar “Beyler, tarih mütalaasında, insanı müteselli eden bir nokta işte budur: Beşeriyet kimin olduğuna aklımız ermeyen kavi ve muktedir bir el tarafında yavaş olsa da zikzaklar yapsa da gerilemelerle karışık bulunsa da her halde ilerlemektedir. Amma beşeriyetin bu terakki ve tekamülü siyanen olmuyor; […]