Vatan Ana Samiha Ayverdi

Vatan Ana Samiha Ayverdi Mehmet Demirci Nefes Yayıncılık Vatan Ana Samiha Ayverdi Kitabı Hakkında Kısa Kısa Vatan Ana Samiha Ayverdi kitabı, yazar Mehmet Demirci tarafından kaleme alınmıştır. 2018 tarihli eser Nefes Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.  Bu edebi eseri sizlere tanıtıyoruz. Vatan Ana Samiha Ayverdi Kitabı Tanıtım Yazısı Samiha Ayverdi ömrünü Türk-İslam […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Samiha Ayverdi

Yazarın Adı: Samiha Ayverdi Unvan: Türk Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar Doğum: İstanbul 25 Kasım 1905 Ölüm: İstanbul 22 Mart 1993 Samiha Ayverdi Biyografisi Sâmiha Ayverdi, 1905 Ramazan’ının Kadir Gecesi’ne rastlayan 25 Kasım günü, İstanbul Şehzadebaşı’nda dünyaya gelmiştir. Babası Piyade Kaymakamı (Yarbay) İsmail Hakkı Bey’dir. Ayverdi, babasına atfen, dedesinin soy kütüğünün Ramazanoğullar’ına kadar […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Ah Tuna Vah Tuna

Ah Tuna Vah Tuna Samiha Ayverdi Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık İşte Boğaziçi ile yekvücut olan Tuna, gene de Karadeniz’i aşıp, Boğaz’ın sularında Tunalaşarak, o târihî dostluğu ihyâ eylemekte ve o kadim âşinâlığı, o eski muhabbet ve meşvereti, Rumeli’de gönlü de gözü de takılıp kalmış olanlara gizli gizli râz söylemekten geri kalmamaktadır. […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

önce , sizekitap tarafından

Mektuplar – 9

Mektuplar – 9 Samiha Ayverdi Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık “……bazen öyle bir vak’a, öyle müthiş bir hadise oluyor ki, bizim iğne ile kuyu kazarak yaptıklarımızın üstünden bir sel gibi geçiyor, silip süpürüyor. İn san kendini bırakırsa ümitsizliğe düşmek işten bile değil. Fakat geçen sel de olsa kum kalıcıdır.” Biz hele elimizden […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Mektuplar – 8

Mektuplar – 8 Samiha Ayverdi Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık “…..Tek tesellîm, ümîdim ve daha doğrusu temennim, orada veya hayatının geçeceği her (anda), etrafına müfid olmandır. Bu dileğimi belki çok söyledim, çok tekrarladım. Fakat bilerek söylüyor, isteyerek tekrarlıyorum. Ömrümce de söyleyip tesbih etmek isterim. Zîra yaşamadan gaye ve maksat, bence hizmet ve […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Cemalnur Sargut

Yazarın Adı: Cemalnur Sargut Unvan: Öğretmen / Yazar / Türk Bayanlar Kültür Derneği’nin İstanbul Şubesi Başkanı Doğum: İstanbul 1952 Cemalnur Sargut Biyografisi İstanbul doğumlu olan Cemâlnur Sargut, mutasavvuf bir ailenin kızı olarak Dünya’ya geldi. Gençliğinde felsefeye ilgi duymuş olup büyük felsefecilerin hayâtını incelemiş, bu ilmin yaşanamayan bir ilim olduğu kanaatına varınca […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register