Gönül Eşim

Gönül Eşim Kadir Berat Gece Kitaplığı Herkes bi̇r başkası i̇le bi̇r nedenden dolayı yaşıyordu… Oysa i̇nsan bi̇r kez ömür deni̇len yolda i̇lerli̇yor. Bi̇r defa yaşama şansı veri̇len hayatta nasıl onlarca çıkar hesabı yapılabi̇li̇yordu? Allah herkese bi̇rbi̇ri̇ne yaslanmayı adet edi̇nmi̇ş deği̇l; bi̇rbi̇ri̇ i̇le yaşlanmaya gönül vermi̇ş i̇nsanlar nasi̇p etsi̇n. Yazarı Sizekitap’da […]

önce , sizekitap tarafından

Samiha Ayverdi

Yazarın Adı: Samiha Ayverdi Unvan: Türk Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar Doğum: İstanbul 25 Kasım 1905 Ölüm: İstanbul 22 Mart 1993 Samiha Ayverdi Biyografisi Sâmiha Ayverdi, 1905 Ramazan’ının Kadir Gecesi’ne rastlayan 25 Kasım günü, İstanbul Şehzadebaşı’nda dünyaya gelmiştir. Babası Piyade Kaymakamı (Yarbay) İsmail Hakkı Bey’dir. Ayverdi, babasına atfen, dedesinin soy kütüğünün Ramazanoğullar’ına kadar […]