Emile Durkheim’ın Sosyolojisi ve Felsefi Düşüncesi

Emile Durkheim’ın Sosyolojisi ve Felsefi Düşüncesi Bekir Balkız Islık Yayınları Bu derlemede okuyucular birbirinden farklı Durkheim portreleriyle karşılaşacaklar. Örneğin: Hazır cevaplarla yetinmeyen ve sürekli arayış içinde olan bir düşünür ve sosyal bilimci Durkheim portresiyle… Felsefeye yönelik ciddi eleştirilerine rağmen kendi bilim ve sosyoloji anlayışını çağının en güçlü felsefî fikirleriyle diyalog […]

Sosyoloji Tarihi

Sosyoloji Tarihi Claude Giraud Dost Kitabevi Yayınları Sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışı ve gelişerek bir disiplin halini almasıyla, sosyoloji tarihinin oluşturulması için toplumsal sorgulama, gerçeği öğrenme ve anlamlandırmanın geçirdiği evrimi incelemek gereklidir. Sosyoloji tarihinin oluşturulması, bilimsel bir topluluk olarak sosyal yapı kavramının tarihinin araştırılmasına dayanır. Bu kitapta, düşünce kavramlarının ve okullarının […]

önce , sizekitap tarafından

Rousseau ve Toplum Sözleşmesi

Rousseau ve Toplum Sözleşmesi Emile Durkheim Pinhan Yayıncılık “Sosyal düzenin kilit taşı olan hukukun bireylerden üstün olması yeterli değildir. Bunun yanında ayrıca bir de doğaya dayandırılmalıdır, yani bu üstünlük hayali değil akılla ispatlanabilir olmalıdır. Aksi halde kendisi de sonuçları da güvenilmez olacaktır. Ondan doğan düzen de istikrarlı olmayacaktır; doğal düzeni […]

önce , sizekitap tarafından

Eğitim Sosyolojisi

Eğitim Sosyolojisi İsmail Doğan Nobel Akademik Yayıncılık Bu kitap, “Eğitimin Sosyal ve Tarihî Temelleri”ne vakfedilen uzun yılların tecrübe ve birikiminin bir ürünüdür. Prof. Dr. İsmail Doğan, bu çalışmasında, eğitim sosyolojisinin teorik ve kavramsal boyutunu Türk toplumunun eğitim ve kültürel gerçekleriyle buluşturmaktadır. Batılı sosyolog ve teorisyenlerin yanı sıra ülke ve toplum […]

Felsefe Dersleri

Felsefe Dersleri Emile Durkheim Pinhan Yayıncılık 1882 yılının sonbahar aylarında Emile Durkheim henüz 24 yaşındayken Fransa’nın 13 bin nüfuslu Sens kasabasına felsefe öğretmeni olarak atandı ve buradaki lisede dersler vermeye başladı. 1883-1884 döneminin öğrencilerinden biri, daha sonra ünlü ve üretken bir filozof olacak olan Andre Lalande idi. Lalande’ın tuttuğu notlardan […]

Sosyolojik Yöntemin Kuralları

Sosyolojik Yöntemin Kuralları Emile Durkheim Bordo Siyah Yayınları Emile Durkheim 1895’te yazdığı Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı yapıtında, toplumu inceleyip yorumlayacak bir “bilim”in yöntemini belirlemeye çalışır; Comte ve Spencer gibi düşünürlerin, toplumu “hazır önkavramlar”la anlama yöntemlerini eleştirir. Durkheim’e göre, bir “toplumbilim kurma”nın ön koşulu da gerçekliği sınıflandırarak, geçerli bilimsel yasaları bulmak ve toplumsal gerçekliğin iç doğasını, karakteristik yönlerini yansıtan kavramsal bir […]

Ziya Gökalp

Yazarın Adı: Ziya Gökalp Yazarın Tam Adı: Mehmet Ziya Gökalp Unvan: Türk Toplumbilimci, Yazar, Ozan ve Siyasetçi Doğum: Çermik 23 Mart 1875 Ölüm: İstanbul 25 Ekim 1924 Ziya Gökalp Biyografisi Mehmet Ziya Gökalp, yapıtları ve görüşleriyle Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve politikaçidir. Meclis-i Mebusanda ve […]