Giysiler, Kitaplar, Öğretmenler Ve Şarkıcı Kızlar Kitabı

Giysiler, Kitaplar, Öğretmenler Ve Şarkıcı Kızlar Kitabı Cahiz Bordo Siyah Yayınları Câhiz bu kitabında Abbâsî döneminin toplumsal yapısı, zenginliğin ya da fakirliğin psikolojisi vb konuları ele alıp değerlendiriyor. Kitabı renkli kılan özelliklerinden biri de dönemin ünlü şarkıcılarından saray yazarlarına dek birçok konuyu ele almasıdır. Onun toplumsal olaylarda neden-sonuç ilişkisine verdiği […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Cimriler Kitabı

Cimriler Kitabı Cahiz Bordo Siyah Yayınları Cahiz’in Cimriler Kitabı, dünya edebiyatında cimrilik üzerine yazılmış, felsefî içerik taşıyan derli toplu ilk kitaptır. Cimrilerin, servetlerini koruma adına başvurdukları oldukça şaşırtıcı önlemler; kiracılardan şikâyetleri, misafir ağırlamamak için bulunan yöntemleri kısa, özlü hikâyelerle anlatılmakta; sofraya konulan ekmek sayısından suyun ekonomik bir biçimde değerlendirilmesine, elbiselerin yama yapılarak mümkün olduğunca uzun süre giyilmesine kadar, yaşam için […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Arapların Gözüyle Türkler – (9-12. Yüzyıllar)

Arapların Gözüyle Türkler – (9-12. Yüzyıllar) Şerafeddin Yaltkaya Büyüyen Ay Yayınları Arapların gözüyle Türkler, Şerafeddin Yaltkaya’nın farklı zamanlarda Arapçadan tercüme ettiği ve Türklerin askeri ve ahlaki üstünlükleri hakkında Arapça kaleme alınmış nesirleri ve şiirleri biraraya getirmekte. Bu üç metinden ilki meşhur Arap nesir yazarı ve alimi Cahiz’in Risale fi Fazaili’l-Etrak–Türklerin […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register