Sulçuklular Tarih ve Kültür Kitaplığı (7 Kitap Set)

Sulçuklular Tarih ve Kültür Kitaplığı (7 Kitap Set) Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda pek çok devlet kurmuşlar, adları değişik olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar gelmişlerdir. Bu devletlerin en önemlilerinden biri de Büyük Selçuklu Devleti’dir. Bu Türk devletine,hükümdar ailesinin atası olan Selçuk’a […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Hazret-i Ebû Bekir’den (r.a.) sonra halife seçilen Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de fetihler hızla devam etti. Irak ve İran cephesinde Halid b. Velid (r.a.), sonra da Müsennâ b. Hârise (r.a.) kumandasındaki İslâm ordusunun peş peşe kazandığı zaferler sonunda, İran yıkılma […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Dandanakan zaferinden sonra kurulan Selçuklu Devleti, batıya yönelerek İran, Irak, Suriye ve Anadolu’ya hâkim oldu. Devletin en parlak devrinde, sınırları Orta Asya’dan Ege kıyılarına ve Kafkaslar’dan Yemen’e kadar uzanıyordu. Bu geniş coğrafyada siyasî birliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması, eğitim-öğretim, kültür ve […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Suriye Selçukluları

Suriye Selçukluları Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda önemli rol oynayan Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu fetih hareketleri, özellikle batı yönünde büyük bir gelişme gösterdi. Gerek ilk Selçuklu sultanı Tuğrul Bey, gerekse Selçuklu beyleri, Rey-İsfahan bölgesiyle Azerbaycan ve Arrân’dan sonra Bizans hâkimiyetinde bulunan Anadolu’ya da akınlara başladılar. Askerî […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

İlk Müslüman Türk Devletleri

İlk Müslüman Türk Devletleri Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Hazret-i Ebû Bekir’den (r.a.) sonra halife seçilen Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de fetihler hızla devam etti. Irak ve İran cephesinde Halid b. Velid (r.a.), sonra da Müsennâ b. Hârise (r.a.) kumandasındaki İslâm ordusunun peş peşe kazandığı zaferler sonunda, İran yıkılma safhasına […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Irak Selçukluları

Irak Selçukluları Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Büyük Selçuklu sultanı Muhammed Tapar vefat ettiğinde geride beş erkek çocuk bıraktı (18 Nisan 1118). Bunlar yaş sırasına göre Mahmud, Mesud, Tuğrul, Süleymanşah ve Selçukşah’tır. Şehzadelerden büyük oğul ve veliahd olan 14 yaşındaki Mahmud, babasının yerine tahta çıktı (19 Nisan 1118). Yazarı Sizekitap’da […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Selçuklular Devri Anadolu Beylikleri

Selçuklular Devri Anadolu Beylikleri Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın 11. asırdan sonra İran, bilhassa Horasan ve Azerbaycan, çoğunluğu yeni Müslüman olan Türk nüfusuyla dolmaya başladı. Bu hareketlilik Büyük Selçuklu Devleti için yeni yaylak ve kışlakların tahsis edilmesi gerektiği manasına geliyordu. Coğrafyasının uygunluğu ve gayrimüslim bir devlet elinde olması hasebiyle Anadolu […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Anadolu Selçukluları

Anadolu Selçukluları Ali Öngül Çamlıca Basım Gösterim Oğuzların Anadolu’ya ilk akınları Çağrı Bey’in 1016-1021 yılları arasındaki Doğu Anadolu seferi ile başladı. Bu akınların Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşuna (1040) kadar devam eden ilk devresi bir keşif hareketi niteliğinde olup tarihî bir örutubet taşımaz. Fakat Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan Malazgirt zaferine kadar […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register

Büyük Selçuklular

Büyük Selçuklular Ali Öngül Çamlıca Basım Gösterim Türkler tarih süresince yayıldıkları sahalarda pek çok devlet kurmuşlar, adları değişik olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar gelmişlerdir. Bu devletlerin en önemlilerinden biri de Büyük Selçuklu Devleti’dir. Bu Türk devletine, hükümdar ailesinin atası olan Selçuk’a nispetle Selçuklular denmiştir. Oğuzlar, 12’si […]

Listeme Ekle(0)

No account yet? Register